Polskie Forum Chore0logiczne


Polskie Forum Choreologiczne powołał do życia w styczniu 2009 roku prof. dr hab. Roderyk Lange (1930–2017), wybitny antropolog tańca.

Stowarzyszenie skupia osoby zajmujące się badaniami nad szeroko rozumianym tańcem. Nasi członkowie wywodzą się z różnych środowisk akademickich i artystycznych, ale łączy ich chęć doskonalenia własnego warsztatu pracy, wymiany doświadczeń, upowszechniania wiedzy o tańcu w naszym kraju, rozwijania polskiej choreologii, w końcu promocja osiągnięć polskich choreologów poza granicami kraju. Nasze cele realizujemy głównie przez organizację konferencji naukowych i publikację artykułów w roczniku „Studia Choreologica”.

Na naszej stronie służymy informacjami na temat profilu działalności, organizacji i osiągnięć.

© Polskie Forum Choreologiczne 2024